Per què els fermentats?

Per què els fermentats?

Els fermentats tenen segles d’història. Aliments tan quotidians com el pa, el cafè, la cervesa, el vi, el formatge, el iogurt, la xocolata o el quètxup són fermentats.

La fermentació, que en el fons no és més que la inclusió -intencionada o no- de bacteris bons en el menjar, pot ajudar a la digestió d’alguns aliments. Així mateix, el menjar fermentat augmenta, la proliferació de probiòtics en els nostres instestins, reforçant el sistema immunològic, protegint-nos d’intoleràncies alimentàries, virus i infeccions i incrementant l’energia a l’aconseguir que la digestió sigui més fàcil i eficaç.

El nostre kombutxa artesanal no està sotmès a cap procés de pasteurització. Els bacteris bons, doncs, es conserven intactes.